Netværksgruppe for praktisk måleteknik nedlægges på grund af manglende interesse.

Siden start i 2017 er det kun lykkedes at afholde 3 møder og 7 er aflyst på grund af manglende tilslutning. Desuden er der forsøgt at skaffe flere medlemmer til gruppen, hvilket ikke er lykkedes.
 EurolabDanmarks bestyrelse har derfor besluttet at nedlægge gruppen.

 Vi tilbyder derfor medlemmerne at deltage i de øvrige netværksgrupper. De to nærmeste beslægtede grupper er "Netværksgruppe for Kvalitetsstyring & Akkreditering" og "Netværksgruppe for Kalibrering"

Hvis du ønsker at tilmelde dig disse netværksgrupper, så send venligst en mail herom til foreningens sekretariat: erikdahm@outlook.dk