Foreningens aktiviteter

På denne side kan du løbende følge med i foreningens kommende aktiviteter herunder møder i netværksgrupperne.

Tilmelding til netværksmøderne kan ske ved henvendelse til Henning Ploug,

e-mail: hlploug@outlook.dk eller gennem dette link.

Link til oversigt over foreningens aktiviteter.


Netværk for analytisk kemi og kvalitet

Næste møde afholdes hos Teknologisk i Aarhus tirsdag d. 1. september 2022.

Tilmelding her på hjemmesiden eller med mail til Henning Ploug, Mail: hlploug@outlook.dk 

Foreslåede emner:                                                                                                                                       

  • Måleusikkerhed
    • Principper og estimering
    • Forhold ved overensstemmelseserklæringer
    • Fra kundens synspunkt


Generalforsamling 2022 og medlemsmøde.

Blev afholdt torsdag d. 24. marts på Nyborg Strand.

Referatet fra Generalforsamlingen samt præsentationerne fra medlemsmødet kan findes på Medlemsportalen.


Netværk for Mikrobiologi

Næste møde afholdes hos Danish Crown i Ringsted onsdag den 26. oktober 2022.

Emner

  • Bestemmelse af scatol (hangrise)
  • Metodevalidering (som workshop)
  • Rundtur