Generalforsamling 2022.

Eurolab Danmark afholdt d. 24. marts 2022 sin ordinære Generalforsamling.

Referatet kan findes på Medlemsportalen.