Nyheder

Eurachem

Eurolab Danmark varetager Danmarks medlemskab af Eurachem.

Eurolab har indgået en aftale med Kemisk forening om varetagelse af dette medlemskab.

Der vil fremover løbende komme nyheder fra Eurachem på denne hjemmeside.

Eurolab Danmark har valgt Anders Svaneborg, Eurofins Miljø A/S som den danske repræsentant i Eurachem.

Eurolab Danmark genoptager aktiviteterne i netværksgrupperne.

Efter lang tids pause vil foreningen nu genoptage sine aktiviteter og møder i netværksgrupperne.

Foreningen har derfor afholdt nogle online møder i de enkelte netværksgrupper for sammen med medlemmerne at fastlægge de emner, som vil være aktuelle ved de kommende møder.

Se yderligere information under "Aktiviteter".

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for 2921 blev afholdt virtuelt.

Referatet kan findes på medlemsportalen.

Kontingent for 2021

Da der kun har været meget få aktiviteter i 2020 besluttede generalforsamlingen, at fritage alle der var medlem af foreningen d. 1./1. 2021 for kontingent i 2021.

 

Medlem af Danaks sektorudvalg på miljøområdet

Gitte Gadegaard Rasmussen, Højvang Laboratoriet A/S er blevet valgt til at repræsentere foreningen i Danaks sektorudvalg på miljøområdet.

ISO 17025:2017

Bestyrelsen har fulgt implementeringen af denne standard, herunder drøftet fortolkningen af reglerne i standarden med Danak.

Indtil nu ser det ud til, at implementeringen er foregået ret smertefrit, men foreningen vil fortsat have fokus på implementeringen af enkelte dele af standarden herunder Risk management.