Aktiviteter

På denne side kan du løbende følge med i foreningens kommende aktiviteter herunder møder i netværksgrupperne.

I forbindelse med genstarten af foreningens aktiviteter er der afholdt online møder. På disse møder er nedenstående blevet besluttet.

Netværk for Arbejdsmiljø i laboratoriet

Næste møde holdes hos Eurofins i Vejen med samme dagsorden som til det seneste aflyste møde.

Dagsorden: Psykisk arbejdsmiljø, affaldshåndtering og kemikalieopbevaring.

Beslutning om dato for afholdelse er udskudt til efter sommerferien.

Netværk for Mikrobiologi

Næste møde afholdes hos DonsLab i Birkerød den 4. november 2021.

Emner:

  • AB13
  • Usikkerhed og risikovurdering
  • Mikrobiologi med elastik - Udfordringer med Colilert18

Netværk for Analytisk kemi og netværk for Kvalitetsstyring og akkreditering.

Det næste møde bliver hos Grundfos i Bjerringbro torsdag den 7. oktober 2021.

Dagsorden:

RL1 og risikovurdering

Program
10:00 Velkomst
- diverse (nyt fra bestyrelsen) v/Henning Ploug

10:15 Præsentation af Grundfos v/ Peter Achton Nielsen

10:30 Vejledning vedr. metodevalidering i kemisk analytiske laboratorier
Eurolab Danmark har taget ejerskab til DANAKs ”Retningslinje (og intern vejledning)” RL1, som er blevet revideret af en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra miljø-, fødevare- samt det farmaceutiske område inden for Eurolab Danmarks medlemskreds
v/ Anette Bysted, Maj-Britt Fruekilde og Anders K. Svaneborg

12:00 Frokost

12:45 Rundtur i laboratorier v/ Peter Achton Nielsen

13:30 Risikovurdering
Oplæg ved Peter Achton Nielsen Herefter erfaringsudveksling. Hvor langt er I nået? Hvilke problemer har I oplevet?

14:30 Bordet rundt v/ alle
Hvad rører der sig i jeres virksomhed?Er der nye arbejdsområder?

15:00 Afslutning
Fastlæggelse af emne, tid og sted for næste møde.

Netværk for Praktisk måleteknik

Det har været nødvendigt at flytte det næste møde til tirsdag d. 26. oktober 2021.

Mødet holdes hos afholdes hos Läntmannen Cerealia i Vejle.

Dagsorden: Sammenligningskalibrering, intern kalibrering og modtagekontrol