Generalforsamling 2021

Foreningen har den 18. marts afholdt den årlige generalforsamling.

Referatet kan ses på Medlemsportalen under Generalforsamlinger.