EUROLAB Documenter

EUROLAB a.i.s.b.l. udarbejder løbende (bl.a. med dansk medvirken) diverse dokumenter af såvel teknisk ("Technical Reports") som mere politisk ("Position Papers" - primært i relation til akkrediteringsordningen i Europa) karakter.

 

Technical Reports

 • Guide to NMR Method Development and Validation – Part I: Identification and Quantification (No 01/2014)
 • Guide to the Evaluation of Measurement Uncertainty for Quantitative Tests Results (28/08/2006)
 • Reference laboratories in the field of testing (1/2007)
 • Cost of accreditation (1/2000)
 • Accreditation of small laboratories (2/2000)
 • The volume of accreditation activities in Europe (1/2001)
 • Measurement uncertainty in testing (1/2002)
 • Satisfaction of customers with European accreditation bodies (2/2002)
Position Papers
 • Accreditation and Notification (2012)
 • Opinions and Interpretations in Test Reports (2012)
 • Accreditation bodies – national recognised bodies or market players? (2003)
Alle dokumenter kan frit downloades fra EUROLAB's hjemmeside