Danske Dokumenter

Eurolab Danmark vil gerne gøre opmærksom på følgende dokumenter af betydning for miljø-laboratoriers arbejde og kvaliteten heraf:

  • Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
    (Bekendtgørelse nr 1903 af 29/12/2015)
  • Metodeblade for kemiske miljømålinger
  • Metodeblade for mikrobiologiske miljømålinger
  • Metodeforskrifter

    Alle ovennævnte dokumenter kan frit downloades fra RefLab
    (Naturstyrelsens Referencelaboratorium for miljømålinger)