Cook Books

EUROLAB TCQA (TEchnical Committee for Quality Assurance) udarbejder løbende diverse praktiske vejledninger i håndtering af diverse situationer relateret til kvalitetsstyring og sikring i laboratoriet - de såkaldte "Cook Books"

Dokumenterne har ingen formel status, men viderebringer almindelig god erfaring og praksis på en række områder til gavn og inspiration for andre laboratorier.

Vejledningerne er på engelsk (oversættelse til dansk kan komme på tale, hvis der viser sig et behov herfor) og omfatter pt. (September 2014) følgende emner:

 • 1.0 Validation of test and calibration methods
 • 2.0 Criteria for the selection of a proficiency testing scheme
 • 3.0 Handling of Untestable Samples
 • 4.0 Use of interlaboratory comparison data by laboratories
 • 4.2 Use of interlaboratory comparison data by laboratories (rev 2)
 • 5.0 Conflict handling within the accreditation process
 • 6.0 How to assess the competence of staff
 • 7.0 Management reviews for laboratories
 • 8.0 Determination of conformance with specifications or limit values with particular reference to measurement uncertainties - possible strategies
 • 9.0 Internal audits
 • 9.1 Internal audits (rev 1)
 • 10.0 Internal audits - the auditor
 • 11.0 Induction of new staff members
 • 12.0 Use of Excel
 • 13.0 Electronic Records
 • 14.0 Internal Audits, Audit Report

Alle Cook Books kan frit downloades som pdf-filer